Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом в.о.голови Бобровицького
районного суду Чернігівської області
від 29.12.12 р. № 22-од

ПЕРЕЛІК
документів у
Бобровицькому районному суді Чернігівської області, що містять відомості, які становлять службову інформацію
1. Протоколи нарад (зборів) суддів та працівників апарату суду.
2. Накази голови суду
, керівника апарату суду з особового складу, з основної діяльності, про надання відпусток суддям, працівникам апарату суду, відрядження суддів, працівників апарату суду.
3. Книга обліку руху особових справ.
4. Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.
5. Журнал реєстрації наказів голови суду, керівника апарату судуз особового складу, з основної діяльності, про надання відпусток суддям, працівникам апарату суду, відрядження суддів, працівників апарату суду.
6. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.
7. Журнал обліку виданих посвідчень працівникам апарату суду.
8. Журнал обліку печаток і штампів суду.
9. Особові справи суддів та працівників апарату суду.
1
0. Особові картки суддів та працівників апарату суду.
1
1. Матеріали проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями апарату суду покладених на них обов`язків і завдань.
1
2. Атестаційні листи, характеристики, протоколи з питань проведення атестації державних службовців апарату суду.
1
3. Номенклатура справ суду.
1
4. Матеріали (акти, пояснювальні записки) щодо притягнення працівників апарату суду до дисциплінарної відповідальності, проведення службових перевірок та розслідувань.
1
5. Протоколи засідань комісії суду із соціального страхування.
1
6. Опис справ, переданих в архів суду та в державний архів.
1
7. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами цієї роботи.
18. Вивчення, аналіз, судової статистики та узагальнення судової практики.
19. Інформація (акти, інші документи) про направлення карток на осіб, стосовно яких судом розглянуті кримінальні провадження.
2
0. Журнал (списки) реєстрації вхідної кореспонденції.
2
1. Журнал обліку судових доручень інших судів.
2
2. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді.
2
3. Інформація щодо стану справляння платежів до державного бюджету за сплату судового збору.
2
4. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
2
5. Розпорядження керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ.
26. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
27. Журнал видачі справ для ознайомлення.
28. Журнал обліку апеляційних та касаційних скарг.
29. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень.
3
0. Журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею.
3
1. Журнал обліку речових доказів.
3
2. Відомості, що міститься в обліково-статистичних картках на справи та алфавітних покажчиках.
3
3. Відомості, що міститься в обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.