Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Витяг із Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

                                                                                                                                       

                                                                                                             Стаття 2. Завдання суду
Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 


Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.
Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.